logo1

O firme

Firma Ing. Sekerák Peter SEPStav bola založená 01.08.2000, pričom spočiatku sa zameriavala výhradne na interiérové práce všetkého druhu. V priebehu 2 rokov došlo k rozšíreniu činnosti aj o exteriérové stavebné práce, inžiniersky a investorský dozor.V súlade s cieľmi firmy došlo k 1.1.2009 k predaju podniku (fúzii ) spoločnosti SEPStav s.r.o. V súčastnej dobe už spoločnosť SEPStav s.r.o poskytuje okrem širokého sortimentu stavebných činností aj certifikovanú inštaláciu štruktúrovaných kabeláži, zabezpečovacej a kamerovej techniky,výpočtovej techniky a implementáciu hardwaru a softwaru na základe požiadaviek klienta.

Top