logo1

Referencie

Tatranské kúpele Lučivna - Rekonštrukcia kúpeľov (2007 - 2008)

Rekonštrukcia administratívnej budovy - BTS and Partners a.s. (2006 - 2007)

KRIJCOS – Slovensko, Hlavná 93, Košice - Rekonštrukcia Sport Bar - Krijcos (2008)

VSE a.s., Mlynská 31, Košice. - Rekonštrukcia objektu KMZ Trebišov (2008)

VSE a.s., Mlynská 31, Košice - Rekonštrukcia priestorov OBS na ES Vranov nad Topľou (2007-2008)

DPMK a.s. Košice - Oprava a maľba fasady - (2008)

DPMK a.s. Košice - Prestavba výdajne stravy a bufetu na admin. sociálne priestory (2008)

Technická univerzita v Košiciach - Oprava sociálnych zariadení PK 19 (2009)

Technická univerzita v Košiciach - Stavebné úpravy bufetu Združených posluchárni (2009)

Správa ciest KSK Oprava sociálnych zariadení a výmena okien cestmajsterstva Čaňa stredisko Moldava nad Bodvou (2009)

VSE a.s., Mlynská 31, Košice – Oprava klemby na námesti Maestra Pavla v Levoči

Elfa s.r.o.- Oprava sociálnych zariadení , Letná 9 - Košice (2009)

Technická univerzita v Košiciach - Oprava sociálnych zariadení Letná 9 (2010)

PharmDr.E.Piptova – Primula, Sobrance - Polyfunkčný objekt – prístavba (2010)

Obecný úrad Budimír - Regenerácia centra obce Budimír (2010)

Europa retail park Zvolen-Komplexná príprava inžinierskych sieti,kábelovod pre telefónne rozvody, spevnene plochy (2010)

Technická univerzita Košice - Oprava strechy telocvične (2010)

Technická univerzita Košice - Stavebné úpravy kancelárie, zasadačka (2011)

VSE a.s., Mlynská 31, Košice  -Vybudovanie nového oplotenia z oceľových dielcov po záplavách-Kormpachy (2011)

MÚ MČ KE Západ, Tr.SNP 39, Košice - Vybudovanie kancelárií prvého kontaktu (2011)

VSE a.s., Mlynská 31, Košice - Hydroizolácia strechy na garážiach v ES Vranov (2011)

VSE a.s., Mlynská 31, Košice - Stavebné opravy v objekte VSE Poprad I (2011)

Francis s.r.o. Zvolen - Stavebné úpravy miestností AB v B.Bystrici (2012)

Centrum sociálnych služieb v Poprade- Bezbariérová úprava vstupu,kompletná úprava 21 buniek na bezbariérové(2011)

Letisko Poprad – Tatry a.s., Poprad - Zateplenie strechy na letisku Poprad (2012)

Sykes Slovakia , s.r.o - Inštalácia kamerového systému a rekonštrukia štruktúrovanej kabeláže (2012)

UPJŠ Košice - rektorát - Stavebné opravy telocvične T5,Medická 4,Košice (2012)

MŠ Havanská 26, KE - Výmena okien, oprava fasády, hydroizolácia a dlažba terás (2012)

VSE a.s., Mlynská 31, Košice - Rekonštrukcia fasády VSE Mlynská 31, Košice (2012)

VSE a.s., Mlynská 31, Košice - Rekonštrukcia akumulátorovne VSE Trebišov (2012)

Lesy SR OZ Sobrance š.p. -Zateplenie a výmena strešnej krytiny na Lesovni Pavlovce nad Uhom (2012)

SŠ Opatovská 97, Košice - Rekonštrukcia pavilónu č.1 (2012)

Top