logo1

Kontakt

 
                                    
Obchodný názov: SEPStav s.r.o.
            Adresa: Železiarenská 49, 040 45 Košice - Šaca           
Tel.Fax: 055/6841342
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK 2022494694
Bankové spojenie: UniCredit Bank, Roosveltová 10, 040 01 Košice
Číslo účtu: 1018200013/1111
 
 
 
 
Top