logo1

Projektovanie

Novinkou v našej spoločnosti je vlastná projekcia v ramci ktorej Vám zhotovíme všetky stupne projektovej dokumentácie podľa individualných požiadaviek pre rôzne druhy stavieb ako aj cenovú ponuku pre jednotlivé etapy projektu alebo Vami požadovaný rozsah prác. Pravidelnou kontrolou zabezpečíme dodržanie kvality prác, dohodnuté ceny a časový harmonogram.

Zabezpečujeme projektovanie stavieb rôznych druhov:
- rodinné domy
- garáže, prístavby,altánky,ploty,podporné múry a pod.
- bytové domy
- obytné budovy, polyfunkčné objekty atď.
Projektujeme novostavby, rekonštrukcie, prestavby, prístavby, modernizáciu domov a budov.
Stupne projektovej dokumentácie: investičný zámer, architektonická štúdia, vizualizácie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt.
 
     Fotolia 13908659 civil    16849895     10464213-3d-building-models
Top